• home
  • SiteMap
  • RSS

قیمت معامله برق در بورس انرژی از 430 ریال به ازای هر کیلووات ساعت گذشت (21 خرداد 92)


در معاملات بورس انرژی در تاریخ 21 خرداد 92 قیمت هر کیلووات ساعت برق از مرز 430 ریال گذشت.
در روز 21 خرداد 92:
بار پیک روزانه 25 خرداد 92 به مبلغ 431.500 ریال در بورس انرژی معامله شد و بار پیک روزانه 31 خرداد 92 به مبلغ 435.000 ریال در بورس انرژی معامله شد و همچنین بار پیک روزانه 1 تیر 92 به مبلغ 437.000 ریال در بورس انرژی معامله شد. این درحالی است که بورس انرژی برای اولین بار مرز 430 ریال به ازای هر کیلووات ساعت را عبور میکند. 430 ریال به ازای هر کیلووات ساعت عددی نزدیک (کمی بیشتر از) متوسط قیمت برق در طول سال 1391 است.
بازگشت به آرشیو اخبار