• home
  • SiteMap
  • RSS

درباره ما


گروه مهام شرق در راستای تجدید ساختار در صنعت برق و با هدف راه اندازی بازار برق، در سال 1383 با همکاری جمعی از اساتید دانشگاه و با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب از دانشگاه های معتبر به تأسیس یک گروه مشاوره و پژوهش اقدام نمود. انجام مطالعات پایه ای، ارائه ی خدمات مشاوره ای، مدیریتی، تحقیقاتی و همچنین در صورت لزوم همکاری در کارهای اجرائی مرتبط از جمله قابلیت های گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق می باشد.

اهم اقدامات صورت گرفته توسط این گروه در آغاز کار به شرح ذیل می باشد:
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای در راستای تجدید ساختار در صنعت برق، راه اندازی بازار برق، بورس برق و همکاری در انجام امور عملیات بازار برق
•  تهیه نرم افزار بازار برق ایران
•  همکاری در جهت اخذ تصمیمات کلی برای بازار برق (تعیین نرخ های انرژی، راه اندازی بازار ظرفیت)
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای در زمینه ی تهیه و تدوین آئین نامه مختلف مرتبط با بازار برق از قبیل محاسبه ی بهای خدمات انتقال و نحوه ی صدور صورتحساب های مرتبط
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای پیرامون مباحث مرتبط با بازار برق برای شرکت های برق منطقه ای
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای به نیروگاه ها به منظور تبیین و ارائه ی راهکار مناسب فروش انرژی با حضور در بازار برق و یا استفاده از روش های دیگر از قبیل خرید تضمینی، قرارداد بلند مدت و ... مبتنی بر آئین نامه های وزارت نیرو
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای در بخش خصوصی سازی در صنعت برق و واگذاری شرکت های وزارت نیرو
•  حضور و ارائه ی خدمات گوناگون در طرح های مختلف ملی از قبیل جمع آوری اطلاعات فنی مرتبط با طرح مطالعات جامع دینامیکی شبکه، طرح جامع تبادل انرژی و ... در وزارت نیرو، توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران

گروه پژوهشی اقتصاد انرژی شرق از سال 1387 به بعد موضوعات اجرایی تر در حوزه ی انرژی (به ویژه صنعت برق) را در دستور کار خود قرار داد و در این راستا به موفقیتهای خوبی دست یافت از جمله:
•  تهیه نرم افزار بازار معاملات دوجانبه برق
•  اجرای طرح توسعه مولدهای مقیاس کوچک در صنعت برق
•  محاسبه نرخ خدمات انتقال در شبکه برق ایران
•  ایجاد بانک قوانین مرتبط با حوزه انرژی و صنعت برق (مطالعه و بررسی قانون برنامه و بودجه های سنواتی و سایر ظرفیتهای قانونی)
•  مطالعات قیمت تمام شده برق در ایران
•  برگزاری اولین و دومین همایش کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی
•  کارشناسی مباحث مربوط به حمایت از حضور بخش خصوصی در صنعت آب و برق (در قالب کارگروه ایجاد نشاط کاری و حمایت از ساخت داخل وزارت نیرو)
•  مطالعه و بسترسازی های لازم جهت خصوصی سازی شرکتهای توزیع نیروی برق

همچنین فعالیتهای زیر را در رزومه کاری خود ثبت کرده است:
-  بررسی مطالعات توجیه پذیری اقتصادی و امکانسنجی (FS) در خصوص پروژه های مختلف از صنعت برق
-  بررسی روند اجرای سیاستهای اصل 44 در صنعت برق و خصوصی سازی نیروگاهها
-  تحلیل رفتار بازیگران بازار برق و تاثیر عملکرد هیات تنظیم بازار بر رفتار بازیگران
-  بررسی طرح کاهش تلفات برق در قالب ماده 133 قانون برنامه پنجم
-  بررسی وضعیت صادرات و واردات برق در ایران
-  بررسی وضعیت بورس انرژی و برق
-  و...

از اواسط سال 1390 با تشدید تحریم های غرب علیه ایران و تشدید تنگناهای اقتصادی کشور، این گروه علاوه بر فعالیتهای ویژه در حوزه ی مسائل مرتبط با اقتصاد انرژی و صنعت برق، رصد کردن، مطالعه، تحلیل و بررسی و بعضا چاره اندیشی در فضای اقتصاد کلان کشور را در راستای تبیین الزامات اقتصاد مقاومتی در دستور کار خود قرار داد و در این مسیر پروژه های زیر را به صورت متوالی در دست اجرا دارد:
-  بررسی دیدگاههای کلان نظام و مقام معظم رهبری در فضای اقتصاد مقاومتی
-  بررسی گزارشات غرب در خصوص وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران
-  ترجمه و تحلیل گزارشات بین المللی در خصوص شرایط اقتصادی ایران و تاثیر تحریم ها بر عملکرد اقتصادی کشور
- بررسی و تحلیل وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه یا در ارتباط تجاری با ایران (برای استفاده ی حداکثری از امکانات موجود)
-  بررسی و رصد نوسانات نرخ ارز و تاثیر آن بر وضعیت اقتصاد کشور
-  حرکت در مسیر فاینانس پروژه ها (از مسیر خط اعتباری چین، هند یا سایر مسیر ها)  
-  حرکت برای ایجاد امکان معاملات تهاتری نفت یا محصولات نفتی با برق و سایر کالاهای ضروری
-  بررسی تاثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران و راهکارهای عملیاتی دور زدن تحریم ها را با تمرکز بر منطقه ی  کشور های هدف ( از شرق تا قزاقستان در همسایگی چین ، از غرب تا ترکیه در همسایگی اروپا،از شمال تا آذربایجان در همسایگی روسیه، از جنوب تا مصر در همسایگی آفریقا و کشورهای آمریکای جنوبی) در چند فیلد تخصصی:
 برق
 نفت و گاز و محصولات پتروشیمی
 انرژی هسته ای و فناوری های با تکنولوژی بالا
 مبادلات تجاری (بازار پول و سرمایه، بانکداری و تبادل پول و ...)
  آب، غذا و کشاورزی
  دارو و خدمات درمانی
  دفاع و امنیت ملی
  حقوق و روابط بین الملل و ظرفیتهای قانونی موجود

گروه پژوهشی اقتصاد انرژی شرق در انتهای سال 1391 موفق به اخذ موافق اصولی دائم برای ادامه فعالیت خود شده است.