• home
 • SiteMap
 • RSS

درباره ما


گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق در راستای تجدید ساختار در صنعت برق و با هدف راه اندازی بازار برق کشور، در سال 1383 با همکاری جمعی از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد و با در اختیار داشتن اساتید و پژوهشگران مجرب از سایر دانشگاه های معتبر کشور تأسیس گردید. انجام مطالعات پایه ای، ارائه ی خدمات پژوهشی، مشاوره ای، تحقیقاتی و همچنین در صورت لزوم همکاری در کارهای اجرائی مرتبط از جمله قابلیت های گروه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق می باشد. در ابتدا فعالیتهای این گروه عمدتاً متمرکز بر مسائل تجدید ساختار در صنعت برق ایران بوده است و بخش اعظمی از پروژه های انجام شده توسط این گروه به طور مستقیم با وزارت نیرو و مدیریت شبکه برق ایران مرتبط بوده است.


اهم اقدامات صورت گرفته توسط این گروه در آغاز کار به شرح ذیل می باشد:
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای در راستای تجدید ساختار در صنعت برق، راه اندازی بازار برق، بورس برق و همکاری در انجام امور عملیات بازار برق
•  تهیه نرم افزار بازار برق ایران
•  همکاری در جهت اخذ تصمیمات کلی برای بازار برق (تعیین نرخ های انرژی، راه اندازی بازار ظرفیت)
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای در زمینه ی تهیه و تدوین آئین نامه مختلف مرتبط با بازار برق از قبیل محاسبه ی بهای خدمات انتقال و نحوه ی صدور صورتحساب های مرتبط
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای پیرامون مباحث مرتبط با بازار برق برای شرکت های برق منطقه ای
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای به نیروگاه ها به منظور تبیین و ارائه ی راهکار مناسب فروش انرژی با حضور در بازار برق و یا استفاده از روش های دیگر از قبیل خرید تضمینی، قرارداد بلند مدت و ... مبتنی بر آئین نامه های وزارت نیرو
•  ارائه ی خدمات مشاوره ای در بخش خصوصی سازی در صنعت برق و واگذاری شرکت های وزارت نیرو
•  حضور و ارائه ی خدمات گوناگون در طرح های مختلف ملی از قبیل جمع آوری اطلاعات فنی مرتبط با طرح مطالعات جامع دینامیکی شبکه، طرح جامع تبادل انرژی و ... در وزارت نیرو، توانیر و شرکت مدیریت شبکه برق ایران
•  تهیه نرم افزار بازار معاملات دوجانبه برق
•  اجرای طرح توسعه مولدهای مقیاس کوچک در صنعت برق
•  محاسبه نرخ خدمات انتقال در شبکه برق ایران
•  ایجاد بانک قوانین مرتبط با حوزه انرژی و صنعت برق (مطالعه و بررسی قانون برنامه و بودجه های سنواتی و سایر ظرفیتهای قانونی)
•  مطالعات قیمت تمام شده برق در ایران
•  برگزاری اولین و دومین همایش کسب و کار در تجارت انرژی الکتریکی
•  .....

گروه پژوهشی اقتصاد انرژی در انتهای سال 1389 موفق به اخذ مجوز برای انجام فعالیتهای پژوهشی از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گردید و در سال 91 پس طی مراحل آزمایشی و اخذ مجوز قطعی برای ادامه فعالیتهای پژوهشی خود به صورت مؤسسه پژوهشی اقتصاد انرژی الکتریکی شرق در اداره ثبت اسناد و املاک مشهد به ثبت رسید.

پس از آن با گسترش حوزه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای خود موفق به انجام پروژه های جدید و برگزاری دوره های آموزشی متعدد گردید از جمله پروژه ها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

 • خدمات مشاوره ای شبیه ساز پروسه بازیابی سیستم قدرت (کارفرما:شرکت برق منطقه ای خراسان)
 • خدمات مشاوره ای تعرفه قیمت دهی زمان واقعی(RTP) (کارفرما سازمان بهره وری انرژی ایران)
 • ......
لیست دوره های آموزشی برگزار شده تا کنون
 • اصول مذاکرات
 • ارزیابی مالی و اقتصادی طرححها و پروژه های سرمایه گذاری
 • دوره آموزشی اصول بازار سرمایه (تحت نظارت سازمان بورس)
 • کارگاه آموزشی بورس، بازار معاملات دوجانبه و ترانزیت برق
 • کارگاه آموزشی بورس انرژی
 • کارگاه آموزشی بازار برق ایران
 • دوره آموزشی بازار معاملات دوجانبه  (حضور در شرکتهای توزیع سراسر کشور تحت نظارت مدیریت شبکه برق ایران)
 • ....