• home
  • SiteMap
  • RSS

مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بورس انرژی برگزار شد (16 تیر 92)


مجمع عمومی عادی سالانه شرکت بورس انرژی 16 تیر ماه 1392 با حضور 52 درصد سهام داران در محل تالار خلیج فارس پژوهشگاه نیرو تشکیل و صورت‌های مالی سال 91 این شرکت تصویب شد.
در این مجمع اعلام شد که بر اساس صورت‌های مالی، کل سود شرکت 25 میلیارد ریال است که مبلغ 126 ریال به ازای هر سهم قابل تقسیم است. این در حالی است که پس از کسر اندوخته قانونی سود شرکت مبلغ 18.9 میلیارد ریال معادل 94 ریال به ازای هر سهم بود.
در این جلسه اعلام شد که سود سهام داران حقیقی یک هفته پس از زمان برگزاری مجمع و سود سهام داران حقوقی یک هفته بعد از آن پرداخت خواهد شد. در این مجمع روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه رسمی انتخاب شد. حسابرس و بازرس قانونی هم شرکت موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران تعیین شد. موسسه هشیار بهمند به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل انتخاب شد. پیشنهاد هیات مدیره تقسیم 10 درصد این مبلغ بود که در نهایت مجمع با تقسیم 50 ریال به ازای هر سهم موافقت کرد.