• home
  • SiteMap
  • RSS

برگزاری دوره آموزشی بلند مدت اصول بازار سرمایه


مؤسسه پژوهشی اقتصاد انرژی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارداولین دوره های آموزشی" اصول بازار سرمایه" را ازمهرماه تا آذرماه سال جاری در مشهد مقدس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار نماید. از علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 06- 38936305-051 (مؤسسه پژوهشی اقتصاد انرژی) تماس حاصل نمایند.

مقدمه:

مؤسسه پژوهشی اقتصاد انرژی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارداولین دوره های آموزشی" اصول بازار سرمایه" را ازمهرماه تا آذرماه سال جاری در مشهد مقدس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار نماید. از علاقمندان دعوت به عمل می آید جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره های 06- 38936305-051 (مؤسسه پژوهشی اقتصاد_ انرژی) تماس حاصل نمایند.

معرفی دوره:

از بین گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه، مدرک"اصول بازار سرمایه" به عنوان مدرک پایه ای و پیش نیازسایر آموزشها، همواره مورد توجه ویژه متقاضیان بوده است.

پذیرش در آزمون واخذ گواهینامه اصول بازار سرمایه جهت اعطای مجوز بهنهادهای مالی اعم از شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های مادر (هلدینگ)، شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازشاطلاعاتمالیومشاورسرمایه‌گذاری ضروری میباشد.علاوه بر آن آشنایی با مفاهیم بازار سرمایهبرای اعضای هیأت مدیره، مدیران و کارشناسان ارشد و کلیدی در  سازمانها و شرکتهای بزرگ و کوچک که به نحوی باانواع نهادهای مالی در ارتباط میباشند بسیار مؤثر و مفید خواهد بود. چرا که به افراد در انجام موفق وظایف و مسئولیتهای شغلی و به سازمانها در سودآوری و کسب موفقیتهای تجاری کمک خواهد کرد.

محل برگزاری دوره: مشهد- بزرگراه شهید کلانتری- بین میدان جهاد و میدان جمهوری اسلامی- سالن کنفرانس شرکت آذرخش انتقال نیروی پاژ

ثبت نام:

هزینه ثبت نام در دوره کامل16.800.000 ریال میباشد. (این هزینه شامل هزینه دوره آموزشی، جزوات و پذیرایی میباشد.)

مدرس دوره:

محمداحمدى

CFA Level III Candidate

 

•دانشجوی دکتری مالی دانشگاه تهران

•کاندیداىسطحنهایىCFA

•عضوهیاتعلمىموسسهآموزشعالىآزادسریرا

•مشاورومدرسدرزمینههاىتجزیهوتحلیلعملکردمالىبنگاههاوارزیابىفرصتهاىسرمایه گذارى 

مخاطبین:

مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های صنعتی، بازرگانی و خدماتی،شرکت های مادر تخصصی و هلدینگ، بانک های تجاری و تخصصی، موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های کارگزاری، سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سبدگردان‌ها، ،شرکت‌های تأمین سرمایه، مؤسسات رتبه‌بندی، پردازشاطلاعاتمالیومشاورسرمایه‌گذاریتحتنظارتسازمانبورسواوراقبهادارو دانشجویان رشته های مرتبط

محورهای آموزشی:

محورهای آموزشی اصلی دوره به شرح ذیل میباشد:

 

 


دانلود بروشور آموزشی 


بازگشت به صفحه اصلی